L’arada

L’ARADA, Creativitat Social, és una cooperativa de treball d’iniciativa social especialitzada en la promoció local i comunitària de zones rurals i barris desafavorits, des d’una vessant integral o des d’àmbits específics (cultural, social, econòmic, ecològic).

Analitzem, planifiquem i actuem en territoris rurals i barris, des de la seva gent i amb la seva gent, des del treball en xarxa. Fem coses.

Entre els diferents serveis més específics, en trobem de caràcter cultural (promoció d’identitats i memòries populars i col·lectives), social (creació de xarxes de suport i de promoció) i ocupacional (acompanyament en la creació de projectes empresarials des dels recursos locals). Tots ells promoguts des dels diversos agents del territori o comunitat (veïnat, entitats, administracions i empreses) i des del reconeixement mutu i la cohesió social. Partint de la necessitat d’intervenció, i des de metodologies participatives, es desenvolupen projectes que es construeixen des de la diversitat social i a través de la creació de xarxes locals de col·laboració. Alguns exemples en són la promoció ocupacional de les dones en l’oferta de serveis a les persones, la promoció turístico-cultural col·lectiva d’un territori, o la recuperació de la memòria popular com a eina d’intervenció social i promoció cultural i econòmica. Això ens permet que els projectes es desenvolupin sempre adaptats al territori, a la seva identitat, realitats i voluntats.

Prades de La Molsosa (Solsonès)

Cal Palà, s/n
CP 08281
Fix: 938 729 709
Mòbil: 672 491 223
Correu-e: info(a)larada.coop

Manresa (Bages)
C. Carrasco i Formiguera 29,
Entresol.
(entrada per baixos, porta lateral del pàrquing)
CP 08242

www.larada.coop