Veus del cooperativisme

L'Arada, Creativitat Social, sccl

L’Arada creativitat social és una cooperativa de treball sense ànim de lucre i d’iniciativa social que des de les pràctiques pròpies de l’Economia Social i Solidària, es dedica a la promoció social i comunitària de col·lectius, territoris, pobles i barris, acompanyant espais de creativitat social i acció col·lectiva.

larada.coop

Riuverd

Riuverd és una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre. L’objectiu de Riuverd és la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social, realitzant tasques productives i desenvolupant itineraris formatius individualizats dins i fora de la cooperativa, parant-se per la seva incorporació al món laboral ordinari.
riuverd.cat

Girasol

És una cooperativa de treball associat dedicada a la instal·lació i manteniment de sistemes d’energies renovables. Des de l’any 2007, treballen per un món energèticament sostenible promovent les energies renovables, l’autoconsum i la construcció sostenible.

girasol.cat

Tornaterra

TornaTerra és un projecte col·laboratiu que neix i es concep com a espai de generació i reproducció de valors socials i territorials a la comunitat on es desenvolupa. Ho fa recuperant la cultura, promocionant el producte local, però també investigant sobre la possibilitat de què varietats locals en desús puguin ser reintroduïdes en l’agricultura local.

tornaterra.cat

Formatgeria del Miracle

La Formatgeria del Miracle és nou projecte cooperatiu situat al sud de la comarca del Solsonès, al municipi de Riner. Més concretament dins el Santuari del Miracle, un entorn immillorable a la comarca farcit d’obres artístiques i arquitectòniques de gran valor. Les antigues cuines del Monestir del Miracle, un equipament que havia caigut en desús des de feia ja uns anys, esdevenen avui l’espai que acull aquest projecte.

formatgeriaelmiracle.com